Регистрираите се сега!

Подаване на концепция

Концепцията трябва да е във формат PowerPoint до 30 слайда

За да бъде успешна регистрацията, е необходимо да бъдат попълнени всички полета, обозначени със *