ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА „СТАНИ ВИРТУАЛНА ПУБЛИКА В КАТО ДВЕ КАПКИ ВОДА“

 

  1. Определения:

 

Навсякъде в Общите условия дефинираните в този член думи и изрази ще имат следното значение:

 

„Телевизия“ е „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД, ЕИК 205738443, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 41, ет. 6;

 

„Продуцент“ е „Глобал Филмс“ ООД, ЕИК 130921634, със седалище и адрес на управление София, бул. „Никола Й. Вапцаров” № 51 А, ет. 2;

 

„Участник“ е всяко лице, което е попълнило успешно регистрационната форма за участие в Игра с наименование „Стани виртуална публика в Като две капки вода“, достъпна на www.nova.bg/kapki;

 

„Игра“ е игра, в която чрез жребий всяка седмица се избират по трима участници, които ще бъдат включени чрез жива връзка по време на живото предаване на „Като две капки вода“, сезон 8;

 

  1. Правила за участие в Играта:

 

Регистрация в Играта може да се направи на онлайн адрес www.nova.bg/kapki. За целта всеки Участник следва да попълни нарочна  регистрационна форма, като посочи своите три имена, телефонен номер и имейл за контакт, както и да качи едно или повече видеа, в които съответният Участник заедно с не повече от трима членове на своето семейство покаже как реагират по време на изпълненията на участниците в сезон 8 на предаването „Като две капки вода“. Всеки Участник следва да е на възраст над 18 години, за да бъде допуснат за участие в Играта. Телевизията и Продуцентът не носят отговорност при каквато и да е невярна информация, предоставена от страна на Участник в Играта.

Всяко видео следва да отговаря на техническите изисквания, посочени в самата регистрационна форма. Качените видеа следва да съдържат единствено емоционалните реакции на Участника и неговите близки или семейство. С качването на едно или няколко видеа Участникът декларира и гарантира, че е единствен притежател на всички права (включително и авторски права) за съответното видео или видеа. В случай че качено видео или видеа съдържат лични изображения на лица различни от Участника, както и кадри с непълнолетни лица, независимо дали са членове на семейството на Участника, то съответният Участник, качил видеото или видеата, е единствен отговорен за законосъобразното включване на личните им изображения в тях, като в този случай Телевизията и Продуцентът не носят каквато и да било отговорност.

С изпълнението на всички условия за регистриране за участие в Играта Участникът изразява съгласието си личните му данни да бъдат използвани за връзка с него в случай че бъде избран за Виртуална публика, както и че е съгласен той/тя и неговото семейство/близки /но не повече от 4 човека/ да се включат чрез жива връзка по време на излъчването на предаването „Като две капки вода“ в ефира на Телевизията в понеделник вечер. С регистрирането в Играта Участникът декларира, че разполага със смартфон, лаптоп и добра интернет връзка, чрез които ще бъде осъществено включването на живо в ефира на Телевизията.

 

  1. Етапи на Играта:

 

1. Етапът на регистрация е първият етап от Играта, при който Участникът се регистрира за участие в Играта.

 

2. Следващият етап на Играта е изборът на Победителите /по трима всяка седмица/, които показват най-емоционалните реакции, и осъществяването на връзка с тях посредством предоставените във формата за регистрация контакти, за да бъдат уточнени технически подробности за включването на живо.

 

3. Последният етап на Играта представлява включването на живо на избраните от страна на Организатора Участници в съответния епизод на предаването „Като две капки вода“, сезон 8.

 

С попълването на регистрационната форма всички Участници декларират, че са запознати с Общите условия. Попълнената регистрационна форма не дава гаранция, че Участник ще бъде избран за Виртуална публика и ще бъде включен на живо в предаването „Като две капки вода“.