ФИНАЛИСТИ


Във връзка с обявяване на избраното Предаване и/или Подкаст Ви уведомяваме, че след прецизна селекция бяха присъдени еднакъв брой точки на част от проектите. Журито ще проведе допълнителна среща с екипите на отличените проекти, а представител на Нова Броудкастинг Груп ще се свърже с финалистите за определяне на датата и часа на срещата.
 

След прецизна селекция, основаваща се на най-пълно удовлетворяване на конкурсните изисквания, журито определи следните проекти, които продължават участие в етап „ЗАСНЕМАНЕ НА ПИЛОТЕН ЕПИЗОД“ :


 

I. ТЕЛЕВИЗИОННО ПРЕДАВАНЕ

1. „ОТ ТЕБ ЗАВИСИ“ -проект на Десислава Тасева и Борислав Вълов

2. „ПРАВО В ЦЕЛТА“- проект на Ивана Барова

3. „ ДА ИЗБЯГАШ ЗА УИКЕНДА“ – проект на Мариана Анчева

4. „ТВОЯТ HUB“ – проект на Михаил Иванов, Ева Панкова, Теодора Борисова и Аня Кесякова

5. „ДОЗА СМЯХ БЕЗ СТРАХ“-проект на Ванеса Гуджова

6. „ПРЕДАВАНЕТО“- проект на Ванеса Назъкова


 

II. ПОДКАСТ

  1. “ПОДКАСТ С EI BO” – проект на Борислав Вълов


 

Изготвянето и предаването на пилотния епизод следва да се извърши в срок до 10 февруари 2023 г. Готовите епизоди ще се предоставят на ftp сървър, който ще бъде посочен допълнително.

 

Журито ще обяви избраното Предаване и/или Подкаст на 20 февруари 2023 г. на интернет страниците на Нова и НБУ.

 


 

Забележка:

В съответствие със стратегията си за развитие и насърчаване на творческите инициативи РТВЦ на НБУ съвместно с НБГ си запазват правото за обсъждане на възможността за предоставяне на втори шанс за реализация на отпадналите проекти.