Първата среща - на 17 март в „Женени от пръв поглед”