Милена Каменова

Психолог и семеен консултант

 

„Семейството е мястото, където нашите отношения са най-силно емоционално наситени, затова и има много конфликти. Ако има връзка, има и конфликти, ако няма близост, няма конфликти”, смята Милена Каменова.

Нейната роля като психолог и семеен консултант в социалния експеримент „Женени от пръв поглед” е да подпомогне двойките да се опитат да изградят максимално бързо близост и доверие помежду си.

 

„Семейството е мястото, където нашите отношения са най-силно емоционално наситени, затова и има много конфликти. Ако има връзка, има и конфликти, ако няма близост, няма конфликти”, смята Милена Каменова.

Нейната роля като психолог и семеен консултант в социалния експеримент „Женени от пръв поглед” е да подпомогне двойките да се опитат да изградят максимално бързо близост и доверие помежду си.