Увлекателното телевизионно разследване изпитва инстинктите в преследване на 100 000 лв.