Конкурсът на Нова Броудкастинг Груп и Reach for Change разширява подкрепата си за социалните предприемачи чрез предварителни обучения и консултации

Във втория етап на ПРОМЯНАТА 28 експерти от водещи неправителствени организации и ключови институции избраха най-добрите идеи в полза на децата на България. Всеки проект беше оценен от трима независими експерти. Основните критерии бяха проектите да имат силно позитивно влияние върху децата, да имат потенциал за развитие и да могат да бъдат финансово устойчиви след предоставената им първоначална подкрепа.

Одобрените проекти ще получат индивидуални консултации, специализирано бизнес обучение и допълнително съдействие, за да доразвият идеите си през август и септември.

От 27-те проекта, които продължават на следващ етап, деветнадесет са от София, два от Пловдив и по един от Варна, Бургас, Шумен, Враца, Ловеч и Харманли. Сред одобрените кандидати има както утвърдени организации с опит, така и стартиращи предприемачи. Проектите са насочени към деца и младежи от 0 до 18 годишна възраст, включително проекти в подкрепа на родителството и развитието на бебета, проекти, насочени към деца в детските градини, проекти за ученици в начален и среден курс на обучение, проекти за деца от институции, деца с увреждания, деца, страдащи от затлъстяване и т.н.

В началото на октомври, след преминаване на редица консултации и обучения, социалните предприемачи ще се явят пред представители на Нова Броудкастинг Груп и Reach for Change, които ще проведат интервюта с 27-те кандидата и ще изберат 5-те финалиста в ПРОМЯНАТА 2015. Всеки един от избраните финалисти ще получи финансова и менторска подкрепа, обучения и консултации, и включване в международната мрежа на Reach for Change за период от една година.

Първото издание на ПРОМЯНАТА (2014-2015) показа, че социалното предприемачество има сериозен потенциал за развитие у нас и даде шанс на 5 проекта да демонстрират реални резултати. Големите победители Емилиян Кадийски и Теодор Костадинов вече реализираха идеята си за ИТ център и безплатни курсове за млади програмисти във Враца. Останалите четирима финалисти в първото издание на конкурса също получиха финансиране, менторска подкрепа и обучения, с помощта на които активно работят за подобряване живота на децата в страната.