Рециклирането има и състезателен характер

В Шумен започва нестандартно състезание. Стартът му се дава днес - в Световния ден за рециклиране, като в надпреварата ще се включат няколко училища. Учениците ще събират бутилки и кенчета от безалкохолни напитки в специални „умни“ контейнери, които сами изчисляват стойността на суровината.

„Умни“ контейнери за пресмятане на преработени суровини вече са разположени в три шуменски училища. Ограничение за ползването им няма и те приемат всякакви по размер пластмасови бутилки и метални кенчета от безалкохолно.

„Целта на проекта е да обърне внимание на младежите за проблема, свързан с опазването на околната среда. И да формира в тях положителни и устойчиви навици за разделно събиране и рециклиране. Чрез инсталацията се стремим да придадем действителна стойност на рециклирането”, обясни Петър Бодуров от Фондация „Подобри“.

Принципът на работа е лесен – смачкана бутилка се поставя в машината и тя изчислява рециклируемата ѝ стойност.

„Самата система е изградена по такъв начин, че да бъде интерактивна за децата, за да могат когато пуснат кенче или бутилка, това да има някаква стойност, която може да бъде оползотворена”, посочи Денис Исметов от Фондация „Подобри“.

Данните за цените на изкупуване на продуктите за рециклиране се актуализират в реално време. Всяка предадена бутилка се отчита. Събраните суми от инсталацията няма да са само виртуални, а накрая наистина ще бъдат конвертирани в левове.

Проектът за „умните“ контейнери е пилотен и инициаторите се надяват да разширят обхвата му в още училища.

Повече гледайте във видеото.