Неправилно паркиране върху пътното платно, по-малко от два метра до непрекъсната линия. ЕЖЕДНЕВНО!!!