Не работещо улично осветление по ул. Наум от доста време насам!!!