11.01.2017г. 08:00 часа ул. "Крайречна", кв. "Симеоново", гр. София. Това е улицата пред детската градина 46 ОДЗ, от началото на снеговалежа в София е почиствана веднъж, на 11.01.вечерта все още не е почистена и всички улици в Симеоново са такива, с изкл. на Симеоновско шосе.