"Качество" при кърпенето на дупките по улиците на Бургас