Един провиснал знак в началото на моста, които ремонтират и е на 150 метра от стеснението на този път. Това стеснение не е обозначено и нито полиция, нито някакви хора пропускаха автомобилите.