Това лято селото се дави в боклуци, почиства се на 7-10 дни. Разбити контейнери, кучетата разнасят, каквото могат да си отмъкнат от контейнерите. Пълно нехайство!