Първият юлски изгрев от подножието на планина Беласица.