В последните няколко месеца неколкократно подавах сигнали до кмета на район "Връбница" в София във връзка с демонтажа на входния портал на общинското игрище, намиращо се на входа на стадиона на ФК „Обеля“ (кв. "Обеля", ул. "Ефрем Чучков", до 62 ОУ „Христо Ботев“). През разбития портал безпрепятствено влизаха и паркираха лични МПС на ползвателите на стадиона на ФК "Обеля", както и на зрители на тренировки и футболни мачове. Ставаше въпрос за десетки автомобили, понякога над 20, дори 30, които се разполагаха по цялата площ на игрището. В началото на септември игрището беше почистено, беше нанесена нова маркировка на футболния терен и на 11.09.2020 г. беше поставен нов портал. Изключително неприятно ми бе да установя, че още в неделя (13.09.2020 г., във времето от около 17 до след 19 ч., видно от приложения клип) ползвателите на стадиона на ФК „Обеля“ бяха отворили новия портал и бяха допуснали да паркират на общинското игрище над 20 лични МПС. Нарушенията продължават и до ден днешен. Смятам, че жителите на район „Връбница“ не заслужават такова качество на живот. Абсурдно е в общинското игрище да влизат и паркират автомобили, които не просто лишават децата и възрастните от възможност за спорт, но и замърсяват терена с моторни и други масла и създават опасност от инцидент. Отбелязвам, че игрището се използва от съседното училище и за площадка за спортуване в часове по физическо възпитание.