Добър ден,казвам се Ваня Христова. Този кабел е взет от трафопост и след това е поставен под земята.От непрекъснатото минаване отгоре, се е показал.Не знам дали тече ток по него, но се надявам Вие да ми съдействате. Мястото е гр.София, кв."Дружба" 2, бл.256, вх.Б.