Гр. София, ул. "Кирил Благоев", на ъгъла, където се пресича с трамвайните линии. Снегът се разтопи, а кабелът още си виси. България е безнадежден случай.