Националният дворец на децата, София, ул. „Константин Величков”. Прекрасно място, където на ден минават десетки дечица, отиващи на извънкласни занимания по над 50 вида различни дейности. От 1,5 година най-малко зее тази дупка, с 3 отделни отвора. От там минават родители с деца, а може и самите дечица да преминават на път за Двореца. Възможно е и да тичат и играят в близост до шахтите, които сега се използват за събиране на битови отпадъци. Сега е светло и се вижда, но през зимните месеци е тъмно и може с лекота, някой да попадне в „гърлото на триглавия змей”. Моля, вземете мерки, за да няма пострадали дечица или родители.