Още от първия ден системата за преброяване не работи. И не мога да си направя регистрация да се преброя.