Това е възможно само и единствено в България и страни от третия свят. Дупката се е образувала от миналата зима и още не се намерило подходящо метеорологично време да се запуши. Ежедневно водачите са принудени да предприемат забранени и опасни маневри (гигантски слалом), за да не чупят автомобилите си. Самата дупка е пред вход на детска градина. Тази дупка не е единствената на тази улица. Цялата улица е вълни и дупки. Дупката се намира на ул. „Мара Михайлова”, гр. Кърджали.