Това е плаж Сарафово. След като се обадих да се оплача, че четири дни не е чистено, минаха няколко служители на чистотата, събраха малка част от водораслите, другите един трактор ги разхвърля, вонята е ужасна. Редно ли е? Къде живеем? В Европа ли сме?