Затвореният път на изхода от Стара Загора за Казанлък преди Римския мост.