На фано на непрекъснато нарастващите цени ,ето какво плащаме на Топлофикация София!!!! Просто страхотно!!!!!