Дата: 15.11.2022, 15:49 ч. Място: София, срещу НСС. Шофьорът е младеж на видима възраст около 20 г., който прави изключително опасна за околните участници в движението маневра - престрояване без мигач с доста висока скорост.