Водачът на стадото на Недко Стоев, с. Дебрене, обл. Добрич