Снимките са от град Ямбол, ж.к. „Златен рог” - улицата, която е около бл. 28, 29, 30, 31, 32. Улицата е в това състояние от повече от една година вследствие на аварии от ВиК дружеството, което след като си отстрани аварията, остави след себе си трайна следа, а Община Ямбол не се интересува от това и не отстранява дупките. Освен всички дупки, които са по цялата дължина на улицата, има и множество издадени шахти, също така има и контейнери, които са поставени на платното за движение. Водачите на МПС са изправени пред следния избор: да заобиколят контейнерите и да влязат в дупките или да обикалят шахтите. Днес, когато ви подавам сигнала, за малко щеше да има ПТП, тъй като на пътя имаше колоездач, който не беше забелязан от шофьора, тъй като той беше зает да избягва дупките и шахтите...