Главен път Силистра - Шумен, с. Черковна, общ. Дулово. "Пътперфект" чистят почти "перфектно".