Здравейте! Гарата във Враца има отоплена чакалня, но е недостъпна за чакащите пътници и е постоянно заключена, защото се замърсява и трябва да се чисти. Докога ще бъдем ощетени?