Средствата ще се получават само за възстановяване на разходите...

 

Очаква се днес правителството да одобри промени в закона за трансплантацията на органи, тъкани и клетки. С решението ще се регламентира възможност донорите да получават компенсация за предоставения орган.

 

Средствата обаче ще могат да се получават само за възстановяване на разходите по донорството или загуба на доходи. Предвижда се още финансово обезпечение на донорите в периода след трансплантацията, през който се проследява здравословното им състояние.