Ани е на 32 години и води борба за живота си...

Ани е на 32 години и на 8-ми ноември 2012 год. стана майка на Рая. Една седмица преди раждането, след направените изследвания, гинекологът й я изпраща на хемотолог, поради ужасно завишения брой левкоцити.

 

Веднага я приемат за секцио, правят нови изследвания и седмица след това й събощават страшната диагноза – Остра лимфобластна левкемия. Веднага започват химиотерапия, след направени три блока, изследванията все още показват наличие на 5-6 % бластни клетки в кръвта й и констатират, че тя не се повлиява на направеното до сега лечение.

 

На 4-ти феврурари 2013 започват нов, четвърти курс химиотерапия Ida Flag, с цел постигане на ремисия. В момента Ани е в хематологията. При постигане на ремисия, единствен животоспасяващ изход за нея е трансплантация на костен мозък. Към момента тя няма съвместим донор.

 

Клиниката в Германия, с която съпругът й е направил връзка се ангажира да осигури такъв от техния 9 милионен регистър на потенциални донори.

 

Необходимата сума е 170 000 евро - за трансплантация и два месеца лечение. Това се оказва цената за живота на Ани.

 

Нека помогнем тя да оздравее и да може да се грижи за малката си дъщеричка.

 

Дарителски банкови сметки :
Анна Николова Паунчева / Anna Nikolova Pauncheva
Райфайзенбанк / RaifaizenBank
Пловдив / 20 Vasil Aprilov blv. Plovdiv
BIC: RZBBBGSF
IBAN No:
В лева: BG74RZBB91551092359002
В евро: BG77RZBB91551492359012
PayPal: miroslav7@abv.bg
Страница във фейсбук : Помогнете да спасим Ани