Това ще се случи на първото заседание на Обществения съвет в сектора

Приоритетите на транспортното министерство в служебния кабинет ще бъдат представени по време на първото заседание на Обществения съвет в сектора. В него ще вземат участие над 100 представители на браншовите и синдикалните организации в транспорта, както и експерти от неправителствения сектор и научните среди.


По време на заседанието ще бъдат очертани основните проблеми в сектора и ще бъдат приети правилата за работата в съвета.

 

Обсъждането ще е под председателството на министър Кристиан Кръстев. Съветът е консултативен орган и ще сътрудничи на министерството при взимане на решения и при законодателни инициативи.