Според КЗК времето за обработка на рецептите има ефект на квотно ограничение

Комисията за защита на конкуренцията предлага на Националната здравноосигурителна каса да отмени разпоредби от договор с аптеките, информира БГНЕС.


Въпросният документ определя средна продължителност от шест минути за обработване на рецепта в аптека и девет минути за протокол за отпускане на лекарствени продукти, които се заплащат напълно или частично от НЗОК.


В него се съдържа и формулата, чрез която се изчислява максималният брой рецепти, които може да обработи всяка една аптека, в зависимост от броя на фармацевтите в нея. Според текста на договора НЗОК не заплаща на аптеките реимбурсирани лекарства по рецепти, ако броят им надвишава максимума, изчислен по формулата.


Комисията за защита на конкуренцията смята, че минималното време за обработка на рецептите за реинбурсирани лекарства има ефект на квотно ограничение на търговията на дребно. Това от своя страна пък нарушавало конкуренцията на пазара на лекарства.