Той крие в себе си вековна история, но сега сме на път да изгубим това историческо наследство

 

Единственият по рода си скален манастир у нас се руши. Аладжа манастир край Варна достига своя апогей през Средновековието и е бил обитаван от монаси-отшелници в килии издълбани в скалата. Манастирът крие в себе си вековна история, но сега сме на път да изгубим това историческо наследство. 

 

Светлинен спектакъл разказва историята на Аладжа манастир от епохата на ранното християнство до падането на България под турско робство. Ежегодно там идват хиляди туристи, без да знаят, че в недрата на манастира зее опасност. Преди месец пада камък с тегло половин тон

 

Повече от половин век там не е правена реставрация и консервация на скалния масив, а освен монашеската обител, се рушат и катакомбите. От пет години първото ниво на раннохристиянската базилика е недостъпна за посетители.

 

За да спасят сезона, алпинисти от „Гражданска защита” за няколко дни събарят от скалния манастир близо три тона опасни камъни. И за да не се окаже по стар български обичай временното постоянно, са нужни близо 400 000 лева за укрепване на скалния манастир. За да получи финансиране по европейска програма обаче собственикът трябва да е един

 

Сега сградният фонд е общински, а манастира и земята са държавни. Затова от Министерство на културата прехвърлили на общината за срок от 10 години манастира, за да го стопанисват. Тази процедура обаче продължила пет години. 

 

На Аладжа манастир има предания за скрити съкровища и призраци на монаси, бродещи сред развалините. Именно атмосферата на тайнственост и мистика привлича много посетители. Липсата на средства за реставрацията застрашава не само живота на туристите, но може да разруши този уникален архитектурен и исторически паметник. Такива скални манастири има само в няколко държави от Черноморския регион.

 

Репортер: Нивелина Няголова