Това установи проверка на Инспекцията по труда

Вече са установени случаи на земеделски стопани, които са регистрирали в дирекция "Инспекция по труда" образци на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за един ден, но в момента на проверката на контролните органи не са били представени сключени такива с установените на работа лица.

 

Това означава, че те са полагали труд без сключен писмен договор. Санкцията за работа без договор е между 1500 лв. и 15 000 лв., а в Кодекса на труда изрично е регламентирано, че то не може да бъде маловажно, алармират от Инспекцията по труда.

 

С цел предотвратяване на подобни порочни практики, контролните органи ще продължат да проверяват не само работодатели, които не са заверили изобщо или са заверили много малко образци на еднодневни трудови договори, но и такива, които са се възползвали максимално от новата възможност.

 

Еднодневните договори се сключват задължително в началото на работния ден. Трудовото правоотношение възниква едва тогава, когато двата екземпляра на договора не само са попълнени с данните на работника, но и са подписани от двете страни по него. Работникът трябва да получи единия екземпляр от него преди започване на работата и при проверка да го представя на контролните органи.

 

При проверките са установени и случаи на лица, работили без наличието на трудово правоотношение за земеделски производители, които не са регистрирали в Инспекцията по труда образци на еднодневни трудови договори. След намесата на контролните органи тези работодатели са се възползвали от новия вид договори.

 

Земеделските стопани обаче споделят, че продължават да изпитват сериозно затруднение да убедят работниците да подпишат еднодневни договори, тъй като те се страхуват да не бъдат лишени от социални помощи и обезщетенията за безработица.

 

Към момента са регистрирани около 19 000 броя трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за един ден от над 240 земеделски стопани. 

  1. Получавайте най-важното от деня в пощата си

    Имейл адрес