Линейките ще трябва да са на адрес от 8 минути до 2 часа след повикването

 

От началото на следващата година линейките ще пристигат при нуждаещите се от тях пациенти за времето от 8 минути до 2 часа, в зависимост от спешността на случая. Новият стандарт за спешната помощ, който регламентира това, трябва да бъде обнародван в Държавен вестник между Коледа и Нова година. 

 

Още по темата

Новите правила предвиждат диспечерите, които приемат спешни повиквания, да работят по таблици от общо над 550 въпроса, за да преценят какво е състоянието на нуждаещия се от бърза помощ.

 

Въвеждат се и кодове за спешната помощ, от които ще зависи времето, за което линейката ще трябва да стига до адреса. В графата червен код ще попадат пациентите с опасност за живота. При тях линейката ще пристига до 8 минути. 


 
В категорията жълт код ще попадат болните, които са в нестабилно състояние. Те ще трябва да чакат за екип в рамките на 20 минути. 


 
Зеленият код е за пациенти, които се определят като спешни, но стабилни. При тях екип може да пристигне за времето от 20 минути до 2 часа. 
 


Сортирането ще се прави на три нива, като първото е още от диспечерския екип, който приема сигнала. При обаждане на телефон 112 пациентът ще има връзка и с диспечер на спешна помощ. Неговата задача ще е да определя кода на спешност, а оттам и времето, за което линейката ще стига до болния. 


 
С приоритет ще бъдат пациентите не само с код червено, но и с код жълто. На останалите ще се наложи да чакат по-дълго.