Вижте мнението на експертите

 

Черновата на доклада на  Европейската комисия за напредъка на България в областта на правосъдието и вътрешните работи е налице.

 

Докладът се състои от 28 страници и обхваща периода от последната една година.  


Коментар в студиото на журналиста Веселин Желев от Брюксел, който ще разкаже положителен или отрицателен е този доклад.