Разговор в „Здравей, България” със зам.-министъра на здравеопазването Ваньо Шарков

По темата

Системата с пръстовия отпечатък се тества в 5 - 6 болници, след това ще има пилотно въвеждане в 20 болници и от октомври ще е във всички болници.

„Целта е да се даде право на пациента сам да контролира как се разходват средствата, които той внася в НЗОК”, обясни в „Здравей, България” зам.-министърът на здравеопазването Ваньо Шарков.

Той обясни, че с отпечатъка се генерира код.

„Вие потвърждавате, че ви е извършена някаква медицинска услуга – това е удостоверение пред НЗОК, че трябва да плати на съответната болница за съответната услуга. Ако човек няма ръка, тогава ще се ползва личната му карта или друг механизъм, чрез който ще се удостоверява. При децата също е друг начинът – родителят или настойникът дава идентификационен код. Той ще се дава при влизане и излизане от болницата”, обясни Шарков.

Наш екип посети Първа АГ болница, за да види на живо как се извършва регистрацията на пациент. Първо си даваме личната карта и ЕГН, данните се въвеждат в системата, след което се взема отпечатък. Регистрацията не се повтаря, тя е еднократна.

Д-р Валентина Григорова, зам.-директор на болницата, обясни, че екипът в здравното заведение работи постоянно и няма как да се образуват опашки при вземане на отпечатъци.

Нямаме начин да върнем пациент. Ако някой отказва да даде отпечатък, ще му се обясни значението на този пръстов отпечатък и че никой не може да го ползва за нещо друго”, каза д-р Григорова.

Чрез приложение на мобилния телефон ще получаваме информация, че Касата е изплатила на съответна болница сума за нашето лечение.