Целта им е да позволят на гражданите на ЕС да упражняват по-добър контрол

Започват да се прилагат новите правила за защита на личните данни. Общият регламент относно защитата на данните (ОРЗД) влиза в сила от 25 май, а целта му е да позволи на гражданите на Европейския съюз (ЕС) да упражняват по-добър контрол.

ЕС с нови закони за защита на данните след скандала с Facebook

Освен това той модернизира и уеднаквява правилата, които позволяват на предприятията да намалят бюрокрацията и да се възползват от увеличаване на доверието на потребителите.

Какви права ще имат гражданите?

Новият регламент е част от пакета за реформи за защита на личните данни на ЕС, включващ още директивата за защита на данните за полицията и органите на наказателноправната система.

От 25 май гражданите ще имат улеснен достъп до техните данни, включително и по-голяма информация за обработването им. ОРЗД въвежда и ново „право за преносимост” на данните, което има за цел да улесни преноса на лични данни между доставчиците на услуги. 

Всеки потребител вече ще има и „правото да бъде забравен”. Това означава, че освен позволение за използване на личните данни, ще имаме и право и да се изтриваме. Всеки може да поиска данните му да бъдат завинаги заличени от дадена база данни. 

ОТ СРЕДАТА НА 2018 Г.: 12 удостоверения - само по електронен път

Какви са правилата за предприятията и фирмите?

От 25 май влиза в сила единен набор от общи за ЕС правила. Публичните органи и предприятията, които обработват данни в големи мащаби, вече са задължени да назначат специално длъжностно лице, което да отговаря за защитата им. Въвежда се т. нар. „обслужване на едно гише”. Това е правило, предвиждащо предприятията да контактуват само с един-единствен надзорен орган в държавата от ЕС, в която те са установени основно.

Въвеждат се техники за насърчаване на поверителността, като например псевдонимизация (когато идентифициращи полета в рамките на даден запис на данни се заменят с един или няколко изкуствени идентификатора) и криптиране (когато данните се кодират по такъв начин, че само упълномощени субекти могат да ги четат). Предприятията ще трябва да извършват и оценки на въздействието, когато обработването на данни може да доведе до висок риск за правата на гражданите.

Официално у нас има около 460 000 администратори на лични данни, но на практика регламентът засяга всяка една фирма и всеки един човек. 

НОВИ ПРАВИЛА: Трудовото досие на служителите може да бъде и в електронен формат

От Европейската комисия напомнят, че конкретната причина за договарянето на нови правила бе изразеното безпокойство на две трети от европейците от начина, по който се обработват данните им. Заместник-председателят на ЕК Андрус Ансип увери, че с промяната неприкосновеността на личния живот на европейските граждани ще бъде по-добре защитена, а предприятията ще ползват един и същ набор от правила в целия ЕС.

Според комисаря по въпросите на правосъдието и потребителите и Вера Йоурова, с Общия регламент Европа потвърждава цифровия си суверенитет, подготвя се за ерата на цифровите технологии и си възвръща доверието в успеха глобална цифрова икономика.

При неспазване на регламента ще има и глоби. Те могат да достигнат до 20 млн. евро.

Ще защитят ли новите правила личните ни данни или ще доведат до хаос и неразбиране? – Този въпрос вече поставиха онлайн търговците и прогнозираха тежки фалити заради сериозните санкции.

За още новини харесайте страницата ни във Facebook ТУК.