Всички разходи за размяна на електронните документи ще бъдат за сметка на работодателя

Документите от трудовото досие на служителя могат да се създават и съхраняват в електронен формат. За целта обаче, работодателите трябва да спазват специфични правила, уредени в нова наредба, информира БГНЕС. 

ОТ СРЕДАТА НА 2018 Г.: 12 удостоверения - само по електронен път

Установяват се минимални изисквания, които да гарантират сигурността, надеждния произход и целостта на електронния документ, както и дългосрочното съхраняване на информацията. Документите, създавани от работодателя, задължително ще се подписват с квалифициран електронен подпис. 

Нова услуга от НАП - справка за изплатени извънтрудови доходи

Изисква се информационните системи да не позволяват случайно или незаконно унищожаване на документи и данни и да не се допуска неправомерен достъп, изменение или разпространение на личните данни на работниците и служителите. 

Проверяваме онлайн хонорарите си за 2017 г.

За размяна на електронни документи между работодателя и работника или служителя ще се изисква изрично съгласие на работника или служителя, като то може да бъде оттеглено по всяко време. 

Изпращането и получаването на електронните документи ще се извършва чрез услуга за електронна препоръчана поща, предоставяща възможност за доказване на връчването на всяко съобщение. Всички разходи за размяна на електронните документи ще са за сметка на работодателя. 

ЕК предлага пръстовите отпечатъци да станат задължителни в личните карти

Запазва се възможността документите в трудовото досие да се създават на хартия, като се гарантира, че работниците и служителите могат да подават документи на хартиен носител при изградена информационна система на работодателя. 

За още новини харесайте страницата ни във Facebook ТУК.