„Имаме с какво да се похвалим, вървим нагоре”, каза още председателят на КРИБ

„Ние имаме с какво да се похвалим. Макар някои да говорят за наближаваща криза, българската икономика работи стабилно и вървим нагоре“. Това заяви председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Кирил Домусчиев.

Домусчиев припомни, че страната ни е отбелязала ръст в Брутния си вътрешен продукт (БВП) с размер на 3,6% за 2019 г., който дори е надминал прогнозните стойности от 3,1%. Според него тази положителна тенденция се дължи главно на българските работодатели, които са реалният двигател на икономиката в България.

Работодателите искат внос на работна сила

„Направен е и рекордно висок износ през изминалата година. По данни от първите 7-8 месеца на миналата година той беше близо 17 млрд. евро, което показва, че българската икономика работи качествено и конкурентоспособно. Благодаря на реалния бизнес, на членовете на нашите организации, за усилията, които влагат за развитието на икономиката и просперитета на българското общество“, отбеляза още Домусчиев.

КРИБ пое ротационното председателство на АОБР за 2020 година

Тази година КРИБ поема ротационното председателство на Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР), в която влизат още Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП). На традиционната си пресконференция от организацията очертаха приоритети, върху които ще работят през 2020 година. Набелязаните мерки са свързани с подобряване на бизнес климата, ускорено решение на проблемите с човешките ресурси и цялостна реформа на енергетиката в България.

Сред приоритетите са ускорено изграждане на електронно управление, битката със сивата икономика, отмяна на данъка върху дивидента и намаляване с 5% на данъка върху доходите на едноличните търговци, както и присъединяване на България към ERM II, Шенген и ОИСР.

От АОБР ще настояват още за спешни мерки срещу злоупотребата с болнични листове, отмяна на правото на платен годишен отпуск за периоди, в които не се полага труд, както и промяна в трудовото и социалното законодателство, за да се ограничи недостига на работна сила.

„Борбата със сивата икономика е един от приоритетите, който засягаме всяка година. Като представители на отговорния български бизнес обединяваме усилия на всички заинтересовани страни, за да покажем нетолерантното си отношение към неформалната икономика, да изтъкнем добрите бизнес практики и да очертаем основните проблеми и пътища за тяхното преодоляване“, отбеляза Домусчиев.

КРИБ с проект за квалифициране на кадри

По данни на Международния валутен фонд към края на миналата година дялът на сивата икономика у нас е 37,8%. „Сивата икономика е заплаха за светлия бизнес“, категоричен е председателят на КРИБ. Според него ефективното противодействие на корупцията е основно в случая, защото именно тя улеснява сивата икономика.

От обединението на работодателските организации искат още баланс между икономическо развитие и околна среда. Ето защо изразяват подкрепа към придържане към принципа „замърсителят плаща“, свързан с идеята за завишаване на данъка на автомобилите, замърсяващи в най-голяма степен околната среда, както и към инкриминирането на горенето на отпадъци.

„Особено важно е предприемането на незабавни и ефективни мерки за преустановяването на внасянето и управлението на отпадъци от неопределен вид и произход. Активизирането на Агенция „Митници“, МВР прокуратурата и други отговорни институции е наложително“, категоричен е Домусчиев.

От организацията посочват още, че дялът на въглищните централи в енергетиката ни е 45%, а за преходът към друг модел ще бъде дълъг и скъп.

Източник: Дарик Нюз