Коментар по темата пред NOVA направи директорът на "Тристранно сътрудничество" в АИКБ Ивелин Желязков

Асоциацията за иновативни технологии на президента Росен Плевнелиев иска да стане една от национално представителните работодателски организации. Новината съобщава сайтът Economic.bg. Амбицията на БРАИТ била да участва в Националния съвет за тристранно сътпудничество, на който се обсъждат важните теми за развитието на икономиката на страната. 

Според представители на другите организации, които са представени в тристранката обаче, това няма как да стане, защото организацията на Плевнелиев не отговаря на критериите. Самият той не беше окрит днес от NOVA за коментар. 

 

 

Г-н Желязков, появи се информация, че асоациацията на президента Росен Плевнелиев - Българска работодателска асоциация "Иновативни технологии" (БРАИТ) иска да стане национално представителна. Какви са критериите, които трябва да се покрият?

- Критериите са ясно разписани в Кодекса на труда и установяването им се извършва по наредба за установяване на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите. Тоест, имаме два нормативни акта, които уреждат тази материя. Конкретно в Кодекса на труда, чл.35, са разписани основните, а наредбата уточнява какви документи доказват наличието на съответните критерии. В чл.6  има такава информация. Комисия установява наличието на критериите за съответните кандидати. Там са представени нужните документи. Срокът изтече на 6 октомври тази година и комисията започна своята работа. Всички кандидати имат право да участват в работата на тази комисия със свои наблюдатели, които да следят за нормалността на протичането на процеса. Стана ясно, че една организация не отговаря на критериите за допустимост, тъй като не е регистрирана съобразно Кодекса на труда, чл.49 в съответния Окръжен съд по седалището си, а е регистрирана като неправителствена организация, каквито са десетки хиляди в България в Агенцията по вписванията. И то забележете – по своя воля. Не по някаква чужда.

Това организацията на г-н Плевнелиев ли е?

-  Точно така. Процедурата ще продължи. Тя не е за отделна организация, тя е за установяване дали всеки от кандидатите отговаря на предписаните от закона критерии. Ако обаче някой не отговаря на критериите за допустимост, тоест няма статуса, който законът изисква, то тогава няма никакъв смисъл и законово изискване останалите му документи да бъдат разглеждани по-нататък. Това е същото като в изборен процес. Вие сте на 15 години, искате да кандидатствате, но законът не го допуска. или вие сте на 35, искате да станете президент, но законът не го допуска.

Тоест БРАИТ не е допусната изобщо да бъде разглеждана в комисията?

- Комисията започна своята работа, провери документите, установи липсата на някои от тях за тази организация, даде указания да отстранят несъответствието. Това не е съвсем правилно, тъй като срокът за представяне на съответните документи беше 6 октомври. Наредбата допуска да се представят допълнителни документи, но тези, които не са представени от БРАИТ, са основни. Те са неслучайно посочени в чл.6 като първи, втори, трети документ - тоест най-важните. В момента тече процедура дали БРАИТ е допустима или вече е ясно, че не е.

Има ли вариант, в който тази асоциация да стане национално представена?

- Ако в нарушение на закона, която и да е организация бъде призната за национално представителна, то това ще означава, че България не е правова държава, тъй като не спазва собственото си законодателство. Това е критерият дали законът - добър или лош, се спазва и прилага еднакво за всички. Това е основният критерий за наличието или липсата на правова държава. Съответно те не отговарят на критерии и ако сега бъдат представени, това ще бъде в нарушение на закона.

След срока, който е предписан, те имат ли право да направят нужната регистрация?

- Всеки винаги е имал право да направи регистрацията, която желае и която е законосъобразна. Никъде няма забрана организация, претендираща да е синдикална или работодателска, да се регистрира в съответния окръжен съд по седалището си. Следователно всеки, който е имал претенции или е искал да бъде синдикална или работодателска организация, е можел да го направи. В конкретния случай БРАИТ, по своя воля, се е регистрирала другаде, следователно не отговаря на основен критерий в Кодекса на труда. Може да го направи, когато поиска, но има срокове и те трябва да се спазват.

Кога ще излязат решенията на тази комисия?

- Срокът, който българското законодателство предписва, е двумесечен. Тоест 2 месеца считано от 6 октомври. Ако организация, която не отговаря на изискуемите по закон критерии бъде призната за представителна, без значение дали синдикална или работодателска и без значение коя е тя, в нарушение на закона бъде призната, това ще означава нарушение на Конвенция 87 на Международната организация на труда. Това ще доведе до сериозен проблем за социалния диалог в България. Едва ли искаме това?

Можем ли да кажем в едно изречение на кои критерии не отговаря БРАИТ? 

- По-лесно ще ми бъде да ви кажа дали отговаря на някои. Първият критерий след документалното съответствие, което в случая не е налице, е да има 1500 фирми с 50 000 заети. Другата възможност е в предприятията в тази организация да работят 100 000 души, без значение колко са фирмите. Оттам нататък трябва да има браншови организации, които да обхващат не по-малко от 1/3 от икономическите дейности. Това ще рече, че трябва да покрива минимум 23 икономически дейности чрез браншови организации. Същото нещо се отнася до структурите в страната, които трябват да покриват не по-малко от четвърт от общините. И не на последно място, а може би на първо – трябва да имат статут на юридическо лице, придобит по реда на чл.42 от Кодекса на труда, а не на някакво друго основание. 

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за информационния бюлетин на nova.bg ТУК, за да получавате най-важните новини от деня на електронната си поща.