Такива искания са били подадени на 11 май, но по-късно са оттеглени

БНБ отговори на запитванията относно намеренията за промени в ръководството на Българската банка за развитие.

От БНБ заявяват, че на 11 май 2021 г. – ден преди датата на назначаване на служебното правителство, в БНБ са постъпили искания от Кирил Петков за предварително одобрение за членове на надзорния съвет на ББР, както и от Стамен Янев, председател на надзорния съвет на ББР, за предварително одобрение за членове на управителния съвет на ББР. Тези искания са оттеглени на 21 май 2021 г.

Икономическият министър ще уволни двама от тримата членове на надзорния съвет на ББР (ВИДЕО)

Икономическият министър ще уволни двама от тримата членове на ББР (ВИДЕО)

"Към момента в БНБ няма подадено ново искане за одобрение за членове на надзорния или управителния съвет на ББР", казват от БНБ.

Издаването на одобрения за членове на управителния съвет (съвета на директорите) и надзорния съвет на кредитна институция следва процедурата и сроковете съгласно Закона за кредитните институции и Наредбата.