СДИПЧ ще оцени дали изборите на 11 юли са в съответствие с ангажиментите към ОССЕ и стандартите за демократични избори

Службата за демократични институции и права на човека, СДИПЧ, откри днес мисия за наблюдение на изборите за предсрочните парламентарни избори на 11 юли, по покана на отговорните български институции. Това съобщиха от СДИПЧ. Мисията се ръководи от Тана де Зулуета и се състои от екип от 12 експерта в София и 14 дългосрочни наблюдатели, които ще работят в различни части на страната от 16 юни 2021.

Мисията ще оцени дали изборите се провеждат в съответствие с ангажиментите към ОССЕ и други международни договорености и стандарти за провеждане на демократични избори, както и с националното законодателство. Наблюдателите ще следят за ключовите аспекти на изборите като регистрация на избирателите, провеждането на кампанията, работата на изборната администрация и др., отговорните правителствени институции, изборното законодателство и разрешаването на жалби и сигнали, свързани с изборите. Мисията ще наблюдава и медийното отразяване на изборната кампания.

СДИПЧ също планира да изиска разполагането на 200 краткосрочни наблюдатели от страна на държавите участнички в ОССЕ, за да наблюдават изборния ден. Това зависи от развитията, свързани с пандемията от COVID-19, както и здравните рискове, ограниченията за пътуване и граничния контрол в рамките на ОССЕ, както и правилата в България.

В изборния ден мисията на СДИПЧ ще обедини усилия съвместно с делегациите на Парламентарната асамблея на ОССЕ и Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.
В процеса на наблюдение ще бъде публикуван междинен доклад, който ще информира обществеността и медиите.

В деня след изборите предварителните резултати и заключения на мисията ще бъдат представени на пресконференция, а СДИПЧ ще публикува окончателен доклад около два месеца след края на изборния процес с обобщение на наблюдението, както и препоръки за подобрения.