По-рано днес стана ясно, че плавателния съд се е наклонил

Експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна и Регионалната лаборатория към ИАОС извършиха проверка и пробонабиране с катер на Дирекция „Морска администрация – Варна“. Те са действали по сигнал за изтичане на азотни торове в морето от заседналия край Камен бряг товарен кораб „Vera Su“.

Заседналият кораб край Камен бряг се е наклонил

Взети са две водни проби от морските води. Първата е до кораба в посока открито море, а втората пред носа на кораба, където е предполагаемото изтичане на товара, съобщиха от МОСВ. По-рано днес стана ясно, че плавателния съд се е наклонил.

Експресните проби за показатели – pH, разтворен кислород, не отчитат отклонение от нормите. На място е измерена прозрачността на водата, която е 6,5 м. При проверката на място не е установена опалесценция и следи от нефтопродукти в морето около кораба.

Съгласно получената до момента информация за химическия състав на товара, е важно да се установи дали има превишения в стойностите на позателите: азот амониев, азот нитратен и азот нитритен. Резултати от анализа на пробите биха потвърдили дали има замърсяване в морето.

Навигационна грешка вероятно е довела до засядането на кораба край Камен бряг

БДЧР ще продължава да следи състоянието на водите в Черно море в района на заседналия кораб и има готовност да предприеме всички мерки съгласно компетенциите си за предотвратяване на екологични щети при стартиране на последващите aварийно–спасителни действия.