Това става със заповед на премиера Стефан Янев

Със заповед на премиера Стефан Янев за заместник-министър на вътрешните работи е назначена Таня Петрова. От началото на септември до момента тя е консултант по правни въпроси в МВР, а преди това - в периода май-август 2021 г., е консултант по правни въпроси на политическия кабинет на вицепремиера по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи.

От 2010 г. до 2021 г. Таня Петрова е съдружник и управител в адвокатско дружество, от 1999 г. до 2010 г. е учредител и съдружник в адвокатска кантора. Работи като адвокат от 1993 г. Получава образователно-квалификационна степен „магистър“ по право от СУ „Климент Охридски“ през 1992 г.