Вижте какви са те

От вторник движението по столичния булевард "Александър Малинов" ще претърпи промени, за да се намали проблемният трафик в участъка. Премахват левия завой от главния булевард към "Андрей Сахаров". От дирекция "Управление на трафика" заявиха, че промените са тествани с помощта на симулация от изкуствен интелект.

ОТ ДНЕС: Синият контролен талон остава в историята

„Знаете, това е един натоварен булевард, където имаме огромно количество хора и трафик. Трябва безпрепятствено да могат да стигнат със скорост от 50 км, без да се получават огромни задръствания”, подчерта Дончо Барбалов, заместник-кмет по направление “Финанси и здравеопазване”.

Изкуствен интелект ще определя маршрута по време на шофьорските изпити

“Основната промяна, която хората ще видят и ще усетят, е промяната на левия завой от „Малинов” към „Сахаров” в източна посока. Той е изключително слабо натоварен, но и конфликтен, и изисква много време да се отнеме от работата на светофара, за да се пропусне този ляв завой. Трябва да кажем, че има много алтернативи за движение през „Анна Ахматова”, другият е по правилото на трите десни завоя”, подчерта Димитър Петров, директор на дирекция ''Управление и анализ на трафика''.