Какво предлагат авторите на идеята?

Проучване показва, че всяко шесто дете у нас или по четири деца на клас, са жертви на физическо насилие от страна на съучениците си.

„Зад това, което виждаме като насилие и статистика има много фактори, които са от различно естество - семейни, обществени, фактори на училището дори като среда, а примерът следва да бъде във всички тези сфери, както от страна на семейството, така и обществото, тези обществени фигури, с които сме заобиколени”, коментира Жаклина Андонова, Институт по социални дейности и практики.

"БИГ БРАДЪР" В ДЕТСКАТА ГРАДИНА: Родители оборудват децата си с подслушвателни устройства

Родителите са длъжни да ограничат децата си по някакъв начин, докато ги възпитават. „Тоест възпитанието е ограничение, за да въведем детето в обществото. С това не казвам, че ние трябва да му причиним болка в никакъв случай”, допълни Давид Кюранов, Асоциация „Родители”.

Насилие е тогава, когато се нарушава както правото на детето или човека, неговата физическа, емоционална, психическа неприкосновеност, когато се извършват действия, които са против волята му и го нараняват.

„Децата в прогимназията започват да се променят телата им, нагласите им, да си изграждат връзки, приятелство и е нормално те да се харесат с някого, а с другиго- не. Въпросът е до какви резултати може да доведе конфликтът и ние как подкрепяме децата си в това, как да се ориентират по време на конфликт”, допълни Давид Кюранов.

Министерство на труда: България на челно място по детска бедност в ЕС

Идеята на новия проект е всички, които са част от училищната общност, да работят заедно по превенцията на даден проблем в училището.