Актуални новини от 'Образование'

Образование

5 дни

На откриването се очаква да присъства бившият образователен…

6 дни

По БЕЛ успехът е съизмреим с миналогодишния, по математика…

22 юни 2022

Предложението ще бъде гласувано на предстоящото заседание…

20 юни 2022

Какво четат българските деца коменитрат учителката…

17 юни 2022

Най-много ученици се явиха на теста по английски

16 юни 2022

За 150 минути седмокласниците трябва да решат 23 задачи,…

15 юни 2022

"Талисманът" е без претенции за литературен…

15 юни 2022

Вторият задължителен зрелостен изпит по професия се…

15 юни 2022

Парите с еотпускат по програма, одобрена от МС

14 юни 2022

Учениците правиха преразказ на творба, писала от варненски…