870 души, регистрирани наскоро, ще бъдат проверени

Добричка е една от общините с най-много населени места, подлежащи на проверка за адресната регистрация на жителите. 870 души, регистрирани наскоро, ще бъдат проверени. Тази бройка е достатъчна за избора на поне двама общински съветници. Според местното население външни хора са регистрирани и в села, които не попадат в списъка на МРРБ. Без нарушения и разминаване приключи документалната проверка в област Добрич.

„Мисля, че има пропуски и е хубаво да се отстранят, защото проверяваме всички регистрирали се за срок от една година”, уточни Живко Желязков, вр.и.д. областен управител на област Добрич.
Такъв е случаят с Акче Сали от село Енево. Преди 15 години, когато не се изисква декларация и нотариален акт от собственика, на нейния адрес са регистрирани 9 души. От ГРАО отказват да ги заличат.

„Не мога да ги залича от моя адрес. От 1 година ходя по адвокати и ходих в общината при г-жа Росица Великова. Тя каза, че нямам такова право, докато те сами не се откажат”, коментира Сали.

АБСУРДИ ПРЕДИ ВОТА: 652 души „обитават” къща в Стамболийски, други 138 - голо поле

По Закона за гражданската регистрация точно хората, които са отказали на Акче заличаване, би следвало да го направят.

„Кметът или кметският наместник е длъжен в 3-дневен срок да издаде заповед и да се състави комисия, да извършат проверката. Съответно да бъде издадена заповед тези лица да бъдат дерегистрирани”, обясни юристът Светлана Христова.

Енево не попада в списъка за проверка, но хората тук сами ни сигнализираха, че в селото са регистрирани много външни хора.

В село Бенковски от години ситуацията е същата. Според жителя на населеното място Джемайдин Белбер хората с уседналост могат да се открият само със справка в Гранична полиция. Проверка в последния момент обаче едва ли ще доведе до реални резултати.

След проверката по документи, сега предстои и по адреси, която ще се извърши съвместно с полицията.

Репортер: Надежда Карапанчева